L. Worden er foto’s en/of video’s gemaakt tijdens de lessen en de presentatie?

M. Worden de online inzendingen nog verder gebruikt?

N. Worden er foto’s en/of video’s gemaakt tijdens de lessen en de presentatie?