L. Worden er foto’s en/of video’s gemaakt tijdens de lessen en de presentatie?

Privacy statement

M. Worden de online inzendingen nog verder gebruikt?